A környezeti hasznosság vizsgálati módszereinek fejlesztése a dendrológiai fajtaértékelésben

A projektrész célja a dendrotaxonok értékelésénél használható, a környezeti hasznosságot is figyelembe vevő új, eddig külföldön sem alkalmazott módszer kifejlesztése.

A taxonok környezeti hasznosságának meghatározása érdekében vizsgáljuk a különböző textúrájú és színű lombozatok albedóját, árnyékhatását, mikroklíma szabályozó képességét, valamint a levelek gázcseréjét, amely a CO2 megkötés, valamint az O2 és a vízpára kibocsátás képességére ad információkat.

A GSF-3000 típusú analizátor egy hordozható műszer a növényi fotoszintézis (CO2-felvétel) vagy légzés (CO2-kibocsátás) és transzspiráció értékeléséhez, optikai mérésekkel kombinálva.

A fotoszintetikus aktivitás mérése többféle megközelítésben is történhet. Lehetőség van mérni a CO2-fixációt, az O2-kiválasztást, az elektrontranszportlánc működését, a biomassza növekedését. Az infravörös gázanalízis (IRGA) technikájával nem csak a CO2-fixációt, hanem a légzés által kibocsátott CO2 mennyiségét, azaz a teljes CO2-gázcserét tudjuk meghatározni. A levelek leárnyékolásával a sötétlégzés intenzitását érdemes meghatározni először, hogy annak beszámításával pontosan megkapjuk a nettó CO2-fixálást. Az IRGA technika mindezen gázok mérésére alkalmas, fotoszintetizáló növényi részek mérésekor pedig nagy gondot kell fordítanunk a levelek által a transzspiráció útján leadott vízgőz jelenlétének is.

A GFS-3000 alapvetően magát az analizátort, infravörös fényforrást is tartalmazó főegységből, levélkamrából (többféle is lehetséges a különböző levéltípusoknak megfelelően), összekötő csövekből, és a hozzákapcsolt PC részből áll. A készüléken egy pumpa áramoltatja keresztül a referencia és az analizálandó levegőt. A referencia gáz ismert összetételű gáz, amelyet a pumpa a külső levegőből is beszívhat, de lehetőség van palackból nyerni a gázkeveréket. A gáz áramlási sebességét a mérés megkezdése előtt beállítjuk, illetve folyamatosan szabályozzuk egy rotaméterrel. Az infravörös gázanalizátorral mérhetjük környezeti gáz minták összetételét, de különböző teljes növények, vagy leválasztott levelek gázcseréjét is.

A GFS-3000 alkalmas ellenőrzött laboratóriumi körülmények, valamint terepi körülmények melletti mérésekre egyaránt.

A GFS-3000 hordozható gázcsere- és fluoreszcens rendszer használatával a növények fotoszintéziséhez kapcsolódó összes környezeti paraméter (CO2, H2O, hőmérséklet, fény, szellőzés és áramlás) automatikusan és a teljes fiziológiai tartományon belül szabályozható.

Az opcionális fluoreszcencia modulok tovább bővítik a rendszer képességeit. Az automatikus fénygörbék vagy az automatikus CO2-görbék kísérleti protokolljai könnyen programozhatók.

Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.

GFS-3000_web

GFS-3000_1web

GFS-3000_2web