Szélsőséges termőhelyek fenntartható hasznosítása fásítással

A NAIK Erdészeti Tudományos Intézete által végzett kutatási téma célkitűzése olyan fafajok kiválasztása, genetikai anyaguk felszaporítása – szaporítóanyag-előállítása – és kísérleti törzsgyűjtemény létrehozása, amelyek alkalmasak ültetvényes gazdálkodási technológiák kialakítására, és jelentős toleranciával rendelkeznek a kedvezőtlen (szikes, szárazodó) termőhelyi viszonyokkal szemben. Ezen kívül igényeikben a hazai klímához alkalmazkodtak, emellett hazai, illetve idegenhonos eredetük miatt nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthatnak számot a hazánkhoz hasonló ökológiai adottságokkal rendelkező régiókban.

A korábbi, több évtizedre visszanyúló vizsgálataink alapján elsősorban az intézetünkben, ismételt szelekcióval előállított pusztaszil, valamint az ezüstfa, vadkörte, őshonos nyárak (főként fehér nyár), a tágabb termőhelyi plaszticitással rendelkező nemesnyár fajták és az akác gyűjteménybe történő elhelyezését illetve vizsgálatát tartjuk célszerűnek. A fás szárú gyűjtemény létrehozásával lehetőségünk nyílik folyamatos monitoring végzésére a különböző fajok növekedésével, egészségi állapotával kapcsolatban. A folyamatos monitoringgal párhuzamosan szaporítási kísérleteket folytatunk a kiválasztott fafajok optimális szaporítási körülményeinek megállapítása végett, a szaporító alapanyag-bázis létrehozása céljából. A projekt ideje alatt az elért legfontosabb részeredményekről szakmai előadásokon, publikációkban adunk számot, valamint a projekt zárásaként ajánlásokat fogalmazunk meg a szaporítóanyagok (fafajok) konkrét alkalmazhatóságát, alkalmazási körét illetően. A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet által gyűjteménybe állítandó fafajok egyaránt alkalmasak zöldövezeti-, rekultivációs fásítási célokra, valamint a kedvezőtlen termőhelyek fásítással történő hasznosításán túlmenően alkalmasak energetikai faültetvények létesítésére is, így a mezőgazdaságilag rentábilisan nem hasznosítható területeken jövedelmező dendromassza-termelésre is felhasználhatóak. A kísérletbe, törzsgyűjteménybe állítandó fafajok a korábbi, több évtizedre visszanyúló vizsgálatok alapján a kedvezőtlen, alföldi termőhelyi viszonyokat jól tűrik. Megfelelő mennyiségű, versenyképes szaporítóanyag-háttérrel a későbbiekben telepítésük a Föld számos, hasonló ökológiai adottságú régiói számára is ajánlható lesz, mint gazdaságos, rentábilis földhasznosítási lehetőséget biztosító fás szárú növények.

1fakopp_web

2Fasor-Montpellier_web