Üzemi stressz kutatások

A mezőgazdasági termelésben a legnagyobb veszteségeket a különböző környezeti hatások, azon belül az úgynevezett abiotikus stressz okozza. Ezek közül is elsősorban a szárazság, a só és a hőmérsékleti szélsőségek okozta stressz a legfontosabb. A Kárpát-medence növényeinek genetikai hasznosításának egyik alappillére, hogy megvizsgáljuk növényeink stressz-ellenálló képességét, toleranciáját. A legszebb, egyszersmind leginkább szárazság-, fagy- illetve sótűrő növények azok, amelyek határainkon túl is jó eséllyel termeszthetők. Kutatócsoportunk célja tehát lágy- és fásszárú növényfajok piaci célú, műszeres fiziológiai vizsgálata pl. vízmegvonási, magas hőmérsékleti stb. kezelések során. Mérjük a levélfelületet, a klorofill tartalmat, a fotoszintetikus apparátus működési hatékonyságát, a szén-dioxid fixációt, a transpirációt stb. Mindezekkel a paraméterekkel lehetőség nyílik a vizsgált növényfajok és genotípusok közötti szelekcióra és ezen keresztül piacképes változatok szaporítására.