A Fitoremediáció 2. kutatócsoport részvétele a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán megrendezett tudományos konferencián 2019. május 31-én

2019. május 31-én rendezték meg a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán a “Műszaki, technológiai és gazdasági kihívások a 21. században” c. nemzetközi magyar nyelvű tudományos konferenciát. A konferencián részt vettek a Fitoremediáció 2. kutatócsoport tagjai is. Prof. Dr. Simon László „Szennyvízüledékkel szennyezett közegben nevelt lágy szárú tesztnövények elemfelvétele és enzimaktivitása” címmel tartott előadást a Környezettudomány és biotechnológia elnevezésű szekcióban. Irinyiné dr. Oláh Katalin és munkatársai “Toxikus elemekkel szennyezett szennyvízüledék hatása a szudánifű növénymorfológiai paramétereire”, dr. Tóth Csilla és munkatársa pedig “Toxikuselem-terhelés detektálására alkalmas mikromorfometriai paraméterek vizsgálata néhány sorghum genusba tartozó faj esetében” címmel mutatott be posztert (1. ábra) a rendezvényen.

pb_poszter_web

1. ábra: A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán a Fitoremediáció 2. kutatócsoport által bemutatott 2 poszter.

A konferencia kiadványában (ISBN: 978-963-306-654-6) 4 összefoglalója (Uri et al, Irinyiné et al, Vincze et al, Tóth és Simon) jelent meg a kutatócsoportnak, a Szegedi Egyetem Jelenkori társadalmi és Gazdasági Folyamatok (ISSN 1788-7593) c. periodikájában (XIV. évfolyam, 2. szám) pedig teljes terjedelemben megjelent az Uri Zs., Simon L., Vigh Sz., Vincze Gy., Irinyiné Oláh K., 2019. A tönkölybúza (Triticum spelta L.) elemfelvétele szennyvízüledékből c. lektorált folyóirat cikk a 109-118. oldalon. A fenti 5 publikáció rögzítésre kerül a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT-ben).

Nyíregyháza, 2019.június 5.

Prof. Dr. Simon László, kutatócsoport vezető