Pannon Breeding Program a Kárpát-medence genetikai értékeinek innovációs termékfejlesztése

A Pannon Breeding Program a klímaváltozás okozta problémákra nyújt megoldást. A program keretein belül kutatóink megoldást keresnek mind a szántóföldi, mind a városi környezet számára a pannon régió szélsőséges éghajlati viszonyainak ellenálló növények kifejlesztésére, mindez támogató informatikai háttérrel, új módszerekkel megvalósítva.

Hosszú távú céljaink közé tartozik az alkalmasnak talált növényfajták értékesítési lehetőségeinek felkutatása, továbbá a Mintaüzemben történő duális oktatás, szakképzés, illetve a szakemberek továbbképzésének beindítása is.​

A programunk első eleme konzorciumban megvalósuló innováció, vezetője a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt., amely négy konzorciumi taggal, a Debreceni Egyetemmel, a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karával, a Gabonakutató Nonprofit Kft.-vel és a Nemzeti Agrár Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetével társulva végzi a kutatásokat.

Az elkövetkező 4 év során a 22 kutatási téma és kutatócsoport összesen 160 kutató bevonásával a Pannon régió növényi génállományát vizsgálja és olyan technológiákat, módszereket fejleszt, amelyek jelentős mezőgazdasági innovációt biztosítanak a program tulajdonosa, a régió és a magyar mezőgazdálkodás számára is.

Agrár-innovációs projektünk a Kárpát-medence növénygenetikájának hasznosításával szinte a teljes hazai növénytermesztési ágazatot átfogja. A program fő célja a klímaváltozás-indukált komplex és perspektivikus növények kutatása és fejlesztése.

A Pannon Breeding egy nagyívű mezőgazdasági program, melynek elemei:

 1. Az innováció, amely a program motorjaként a folyamatos fejlesztések alapja. Ennek keretében Tudáspark, laboratórium kialakítása, alap- és alkalmazott kutatások szerepelnek.

Az első lépésként indított GINOP-pályázat kutatási témái hét fontos célkitűzésnek felelnek meg.

 • Zöldfelület-gazdálkodás: a projekt eredményeként fásszárú, évelő lágyszárú és egynyári dísznövényfajták olyan kiválasztott, pontosan parametrizált sokasága születik meg, amelyek ökológiai tűrőképességük alapján alkalmasak az urbánus degradált területek hasznosítására is.
 • Érzékeny területek szántóföldi hasznosítására alkalmas növények genetikai kutatása olyan növények genetikai vonalainak meghatározása céljából, amelyek alkalmasak érzékeny ökológiájú szántóföldi növénytermesztésre.
 • A fitoremediációs és energianövények, talajremediációs eljárások fejlesztésének legfontosabb feladata a leghatékonyabb fajok kiválasztása, valamint módszerek kidolgozása, amelyek alkalmasak a szennyezett talajok kezelésére, környezetkémiai vizsgálatok segítségével.
 • Hatóanyagáért termesztett növények kutatásának jelentősége az elsősorban hazai (őshonos, illetve régóta honosult idegen eredetű), valamint néhány introdukált gyógynövényfaj génforrásként történő hasznosítása.
 • Növényvédelemi kockázatelemzés és a kutatott növények teljes körű stresszvizsgálata segíti a biztonságos és termeszthető genotípusok kiválasztását.
 • Az informatika fejlesztés célja, hogy egy, a hazai kertészeti kutatómunkában eddig nem alkalmazott, új módszer, a kutatói csoportok célirányos, informatikával támogatott innovációs együttműködése jöjjön létre. Ez a maga nemében itt Magyarországon egyedi gazdaság-innovációs kezdeményezés, és mint ilyen, újszerűségével a kertészeti kutatásmódszertan egy útja lehet.
 • Az agrárökonómiai kutatás a projekt piacorientált megalapozását hivatott elvégezni. Egyrészről célja, hogy a tervezett kertészeti termékekre való fogyasztói igényeket felmérje, illetve meghatározza azt a fogyasztói piacot és szegmensét, amelyben értékesíthetők, valamint feltérképezze a lehetséges értékesítési csatornákat és a program hosszabb távú piaci lehetőségeit.
 1. A tanácsadás, szakképzés programelem biztosítja a Pannon Breeding működését és eredményességét jelentő agrárgazdasági szereplők információs kiszolgálását, képzését a program által érintett szakterületeken a régión belül és a partnerek működési területein is. Feladata a duális képzés támogatása, gyakorlati helyek kialakításával, a szakképzés biztosítása a térségi, hazai képzésekhez, valamint a lehetőség a határon túli, illetve a külföldi hallgatók képzésére is.
 1. Termelő mintaüzem létrehozása a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. innovációs és precíziós gazdaság fejlesztésével. Az igény szerinti kapacitásbővítést a helyi gazdálkodók bevonásával célszerű fejleszteni, ennek keretében a tanüzem képzi, illetve továbbképzi a gazdálkodókat is. A szervező (integrátor) a gazdálkodók felé szolgáltatásokat, illetve szaktanácsadást végez (pl. termesztési, klíma-adatok, technológia, növényvédelem stb.).
 1. A Program célja egy klaszter létrehozása, amely a térség mezőgazdasága számára munkahelyteremtő, vidékmegtartó agrárprogramot nyújt, és folytonos innovációjával biztosítja a fenntarthatóságát.

Szolgáltatásaink

6230589_400x274

Parktervezés, zöldfelület-gazdálkodás

A korszerű és élhető városok nem nélkülözhetik a magas ökológiai potenciállal rendelkező, gazdaságosan fenntarható zöldfelületeket! (parkok, útsorfák, védősávok, szociális és jóléti erdők) A kontinentális klímájú magyar településeken több mint 100 éve eredményesen megvalósítjuk a hatékony zöldfelület gazdálkodást. Szinte valamennyi nagyvárosban és kisebb településen is rendelkezünk referenciákkal. A megfelelő eredményesség elérése érdekében  átfogó és teljes körű zöldfelület-gazdálkodási tervet, valamint megvalósítási terveket készítünk tapasztalt szakembereinkkel.

02_400x274

Táj rehabilitáció, rekultiváció, szikfásítás

Hazánkban is hatalmas gondot jelent a kedvezőtlen adottságú és szennyezett területek rehabilitációja. A talajaink szikesedése gátolja az eredményes mező és erdőgazdálkodást, az ipari szennyezés súlyos következményeit csak tervszerű és magas színvonalú rekultivációval lehetséges elhárítani. Évtizedes szakmai tapasztalataink alapján képesek vagyunk minden felmerülő problémát kezelni.

03_400x274

Szaktanácsadás, oktatás

Folyamatos kutatás/fejlesztési és innovációs tevékenységünk a legkorszerűbb technológiák alkalmazását is lehetővé teszik. Megrendelőink számára kidolgozzuk a legkedvezőbb költséghatékony módszereket, és megvalósítjuk ezeket. Gondoskodunk a folyamatos szakmai felügyeletről és a helyi szakemberek képzéséről is.

Fajtakísérleti állomás létesítése és fenntartása

- Program célok -

Tudáspark, képzési központ létrehozása

Tudáspark, képzési központ létrehozása

Hazai genetikai alapok megőrzése és fejlesztése

Hazai genetikai alapok megőrzése és fejlesztése

Klíma és környezetkutató mintacentrum felállítása

Klíma és környezetkutató mintacentrum felállítása

Fajtakísérleti állomás létrehozása és fenntartása

Fajtakísérleti állomás létrehozása és fenntartása

Megvalósulási helyszín: Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.